Služby

IDENTIFIKACE POTŘEB –> KONZULTACE –> NABÍDKA -> REALIZACE

Idaka consultingIdaka ve světě i v České republice aplikuje silně pro zákaznický přístup tak, jak je to zvykem v Japonsku. Zajímají nás potřeby našich klientů, proto je pravidelně navštěvujeme a spolu s nimi hledáme prostor pro zlepšení jejich výroby. Zboží doručujeme v naprosté většině případů osobně, abychom se ujistili, že minimalizujeme riziko nedodání či dodání zboží nesprávného.

Na základě zjištěných potřeb pro naše zákazníky připravujeme cenové nabídky, dle kterých se klient rozhodne, zda je pro něho dané zboží z Japonska zajímavé. Pokud se rozhodne, že ano, bezodkladně zboží objednáváme do Japonska s tím, že bude doručeno v stanoveném termínu.

Tímto způsobem obsluhujeme zákazníky, kterými jsou například významné továrny patřící do Toyota Motor Corporation a jejichž provozy se nachází v České republice, Polsku, Maďarsku, dále pak realizujeme příležitostné obchody ve Velké Británii a Rumunsku.